Memoria inicial do MXDS foi verificada positivamente pola ACSUG e o 13 de marzo de 2008 autorizouse a súa implantación no curso 2008-2009. O 10 de febreiro de 2009 a ANECA avaliou favorablemente a solicitude de verificación do MXDS como título oficial (ver informe final do proceso de avaliación seguindo o proceso abreviado) e o 7 de novembro de 2011 o Consello de Ministros acordou establecer o carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT). O plan de estudos do MXDS publicouse no DOG de 16 de maio de 2012 e no BOE de 28 de maio de 2012.

A Memoria inicial presentada e verificada non se adaptaba por completo aos requisitos dos Reales Decretos 1993/2007 e 861/2010, xa que foi verificada con anterioridade á aprobación deste último. Por este motivo, elaborouse unha nova versión da memoria que foi avaliada favorablemente pola ACSUG o 27 de maio de 2013. O novo plan de estudos do MXDS publicouse no DOG de 23 de abril de 2014 e no BOE de 9 de abril de 2014.

Proceso de seguimento dos títulos oficiais (CURSO 2013-2014)

Autoinforme, resume de accións ante recomendacións e plan de mellora.

Taxas de rendemento, abandono, eficiencia e graduación verificadas dos títulos do Campus de Vigo.

Evolución das taxas de rendemento, abandono, eficiencia e graduación das 4 primeras edicións do MXDS.

Resultados das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais.

Informe das enquisas de valoración do profesorado.

Informe de accións académicas e de coordinación horizontal e verticalEspañolGalegoEnglish
Experiencias profesionales de ex-alumnos del MGDS (XVII): Leticia Pacios Rodríguez (Graduada en Economía)>>
Experiencias profesionales de ex-alumnos del MGDS (XV): Esther García Blanco (Licenciada en Administración y Dirección de Empresas)>>
Experiencias profesionales de ex-alumnos del MGDS (XIV): Juan Francisco Froján Fontán (Licenciado en Geografía e Historia)>>
Módulo de automoción y medio ambiente
faiTIC
Universidade de Vigo