CURSO 2017-2018 (IX edición)

Número de prazas ofertadas: 25

Criterios de acceso

O perfil multidisciplinar do máster, deseñado para formar profesionais polivalentes, estende o abano de candidatos a calquera titulado universitario. Non obstante, terán preferencia os que proveñan de titulacións dos ámbitos científico, tecnolóxico e xurídico-social afíns ao desenvolvemento sostible como, por exemplo, Ciencias do Mar, Bioloxía, Química, Ciencias Ambientais Enxeñería Industrial, Enxeñería de Minas, Enxeñería Forestal, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Dereito, Ciencias Políticas e da Administración, Dirección e Xestión Pública, Turismo, etc.

O MXDS busca a máxima internacionalización e promove a participación de alumnos estranxeiros. Por ese motivo, reserva un cupo para alumnos de fóra do Espazo Europeo de Educación Superior. Para máis información: mxdsostible@uvigo.es

Criterios de admisión

Segundo establece o Regulamento de Estudos de Posgrao da Universidade de Vigo (aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado o 8 de febreiro de 2012), a Comisión Académica do Máster é o órgano encargado da selección dos alumnos. 

Pode consultar aquí os requisitos de acceso e o baremo empregado no proceso de admisión.

Perfil de los alumnos

O 39,23% dos alumnos das oito primeiras edicións do MXDS cursaron as súas titulacións de orixe fora da Universidade de Vigo. O 55,80% dos alumnos cursaron previamente unha titulación do ámbito xurídico-social, o 25,41% unha titulación do ámbito científico e o 16,57% do ámbito tecnolóxico. Para unha información máis detallada consulte o Informe sobre o perfil dos alumnos.


EspañolGalegoEnglish
Experiencias profesionales de ex-alumnos del MGDS (XV): Esther García Blanco (Licenciada en Administración y Dirección de Empresas)>>
Experiencias profesionales de ex-alumnos del MGDS (XIV): Juan Francisco Froján Fontán (Licenciado en Geografía e Historia)>>
Presentación de la novena edición del MGDS>>
Módulo de automoción y medio ambiente
faiTIC
Universidade de Vigo